Legfontosabb ajándékMikor van szüksége az állatoknak ügyvédre??

Mikor van szüksége az állatoknak ügyvédre??

ajándék : Mikor van szüksége az állatoknak ügyvédre??

Az emberekkel történtekhez hasonlóan sok esetben az állatoknak ügyvédre van szükségük. Hogyan szabályozzák ezeket az eseteket, és milyen példák vannak rájuk??

Írta és ellenőrizte az ügyvéd Francisco Maria Garcia 2020. június 08 -án.

Utolsó frissítés: 2020. június 08

A háziállat örökbefogadása számos felelősséget és bizonyos jogi kötelezettségeket is magában hordoz. Mielőtt befogadna egy állatot, mindannyian tisztában kell lennünk jogaikkal és kötelességeinkkel. Nem csak napi szinten, hanem rendkívüli körülmények között is, például viták vagy jogi eljárások esetén.

Ezt követően egy olyan témát javasolunk, amely még mindig sok kétséget ébreszt: miért és mikor van szüksége az állatoknak ügyvédre??

Az igazság az, hogy a legtöbb esetben, a tulajdonosoknak lesz szükségük ügyvédi szolgáltatásokra. Elsősorban azért, mert háziállat fogadásakor felelősséggel tartoznak azokért a károkért, amelyeket ez harmadik személyeknek vagy a közörökségnek okozhat, amellett, hogy felelősséget vállalnak ezen állat egészségéért és jólétéért.

Mindazonáltal, néha az állatoknak kell hangot szerezniük a hatóságok előtt, hogy "követeljék " jogaikat, amelyeket a jogszabályok még nem mérlegelnek teljesen. Ezekben a paradigmatikus összefüggésekben az állatjogi ügyvéd fellépése elengedhetetlenné válik integritásuk garantálása érdekében.

Milyen mértékben használható fel a törvény az állatok védelmére?

E helyzet jobb megértése érdekében fontos megkülönböztetni a természetes és a törvényes jogokat. Elméletileg biztosítani kell a természetes jogokat érdekek alanyai és az élőlények felruházva az érzés képességével. Például a fizikai vagy pszichológiai kínzásoktól mentes élethez való jog.

Mindazonáltal, A globális törvények még nem ismerik el az állatok természetes jogait. Szinte teljes egészében az alkotmányok továbbra is ingó vagyontárgyaknak tekintik őket, vagy ami még rosszabb, mint emberi létfenntartási forrásoknak. Mindenesetre létét egy másik (emberi) feltételhez kötik, jogait pedig a tulajdonos, mint tulajdonos személyéhez.

Egyaránt, az állatok bizonyos körülmények között törvényes jog alanyának tekinthetők. Mindezen okok miatt a törvény felhasználható testi és szellemi épségének, valamint érdekeinek védelmére. Ennek ellenére végül az állatoknak ügyvédre van szükségük, hogy megvédjék magukat.

Milyen helyzetekben lehet szüksége az állatoknak ügyvédre?

Az állatjogok védelmében úttörő intézmények kutatnak A jog mint állatvédő eszköz évek óta. Jó példa erre az 1970 -es években alapított Animal Legal Defense Fund, amely fáradhatatlanul dolgozik az állatokra vonatkozó jogi bánásmód megváltoztatásán.

Kezdetben az állatok jogi védelmét igénylő eseteket gyakran extravaganciaként hozták nyilvánosságra. Jelenleg az állatjogot már számos egyetemen, főleg az Egyesült Államokban beépítették tantárgyként.

Az állati ügy előretörése megmutatta, hogy a A jogi tanácsadás segíthet az őröknek, a szakembereknek, a védőknek és az államnak az állatok bántalmazásának leküzdésében minden formájában.

A mindennapi életben állatjogász is segíthet számos jogi konfliktus megoldása. Lássunk néhány példát alább.

Olyan körülmények, amelyekben az ügyvéd megvédheti az állatot

  • Ban,-ben örökbefogadási szerződés aláírása vagy záradékainak megsértése. Mind az örökbefogadó, mind az oltalmazó, aki örökbe adja az állatot.
  • A egzotikus háziállat megszerzése, garantálja annak jogszerűségét és azt, hogy az eljárásokat a hatályos jogszabályok követelményeinek megfelelően hajtják végre.
  • Az alternatívákban megvédeni a az állat jóléte védőnője halála után. Például a háziállatok örökösként történő bevonásának módjai, vagy annak biztosítása, hogy továbbra is megfelelő ellátásban részesüljenek új otthonukban.
  • Ha a tulajdonosok különválnak, az ügyvéd segítséget nyújthat a „közös felügyeletben”, előtérbe helyezve az állatjólétet.
  • Ban,-ben útmutatást az állatkínzás bejelentésének módjáról vagy elhagyás. Például: mit lehet tenni rövid távon (vagy azonnal) az állat bántalmazásának megakadályozása érdekében.
  • For védje meg az állatot vagy gondviselőit gondatlanság vagy állatorvosi mulasztás esetén. Például: hogyan kezdeményezhet kártérítési igényt, és hogyan akadályozhatja meg, hogy más állatok helytelen eljárások vagy méltatlan gyakorlatok áldozatai legyenek.
  • Ha az állat balesetet szenved (például elüti egy autó), ami lehetővé teszi, hogy gyámja követelje az orvosi ellátás költségeinek megtérítése és egyéb költségek vagy károk.
  • Ha ő az állatot azzal vádolják, hogy fizikai vagy gazdasági kárt okoz harmadik személyeknek, Az ügyvéd felléphet, hogy megpróbálja bizonyítani ártatlanságát, vagy útmutatást adjon gyámjának a földesúrként fennálló polgári jogi felelősségével kapcsolatban.

Szükséges szabályozás

Sok védő együttműködik az állatjogi ügyvédekkel, és tanácsokat is nyújt a polgároknak. Ha egy személy nem tudja viselni az ügyvéd felvételének költségeit, akkor jó alternatíva lehet ezekhez a szervezetekhez fordulni. Különösen, ha az állatokkal való bántalmazás miatt benyújtott panaszról van szó, vagy bármilyen olyan körülményről, amely veszélyezteti kedvence jólétét.

Kategória:
A nyulak ehetnek paradicsomot?
Hiperaktív háziállatok: tippek a velük való együttéléshez